SchoolSoft

Våra kurser

Allmän Kurs/ Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser /Allmän kurs är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Allmän kurs Demokrati och samhälle (gymnasienivå)

Allmän kurs Kommunikation och kultur (gymnasienivå)

Allmän kurs Samhälle och psykologi  (gymnasienivå)

Allmän Kurs med svenska som andraspråk

Vårdbiträdesutbildning, Barnomsorgutbildning, Upptäck Sverige, Mer svenska, SAS Grund

De här kurserna är för dig som kan lite svenska men behöver lära dig mer för att komma framåt med studier i Sverige. Kurserna passar när man är på B, C eller D nivå i SFI.

Kurserna är 1 år långa på grundläggande nivå (grund). De är CSN-berättigade.

Efter kursen får man ett intyg.

Du har möjlighet att göra SFI-prov C och D och få kursbetyg i SFI. Du har också möjlighet att få kursbetyg i SAS Grund. Det är din lärare som bedömer om du klarar det.

Man går i skolan måndag-fredag cirka 9.00-16.00.

Barnomsorgskurssutbildning

Vårdbiträdesutbildning

Upptäck Sverige

Mer svenska

Allmän kurs Svenska som andraspråk grundläggande

Estetisk profilkurs  

Kulturparaplyet – en arena för berättande och gestaltning, där vi samlar våra profilkurser. Kursdeltagarna i Filmlinjen, Skrivarlinjen och Teaterlinjen möts och arbetar tillsammans i korta projekt. Ettåriga heltidskurser och distans.

Filmlinjen 

Dokumentärfilmslinjen 

Postproduktion för film och tv – distans

Samlingssida för filmutbildningarna

Skrivarlinjen 

Teaterlinjen 

Ett skrivande rum – distans

Kulturparaplyets projektår

Yrkesutbildning 

Nyhet! Socialpedagogutbildning distans, startar ht 21 

MOVES – ESF-projekt

Moves