SchoolSoft

Allmän kurs Demokrati och samhälle

Studietakt

100%

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

Kurstider läsåret läsåret 2021/2022
HT 2021 23/8-17/12
VT 2022 10/1-31/5

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen 2022.

Alla sökande kallas till ett personligt telefonsamtal.

För att göra din ansökan klicka "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Helene Österlund
helene.osterlund@sundbyberg.fhsk.se

Demokrati och samhälle – kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning. Undervisningen bedrivs delvis som temastudier inom ett eller flera ämnen. 

Du läser ett eller två år på kursen beroende på: 

  1. Hur mycket du har studerat innan du börjar kursen. 
  2. Vad ditt mål med studierna är; tex om du vill förbereda dig för studier på yrkeshögskola eller för fortsatta studier på folkhögskolan. 

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion.

Kursen ger dig en bredare allmänbildning. Vi arbetar med olika samhällsteman med fokus på demokrati, samhälle och arbete.  I varje tema ingår skapande inslag. 

Under kursen arbetar vi en hel del med studieteknik och verktyg som utvecklar din läsförståelse och skriftliga förmåga. Hur läser man till exempel en text för att förstå den på bästa sätt? Hur skriver man en text så att innehåll och syfte blir tydligt? 

Du får även lära dig att söka och bearbeta information samt kritiskt granska material vilket ökar din förmåga till självständiga studier i framtiden.

Allmän kurs, Demokrati och samhälle vänder sig till dig som vill komplettera din utbildning på gymnasienivå och som vill fördjupa och bredda dina kunskaper.