SchoolSoft

Allmän kurs Samhälle och psykologi

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

Kurstider läsåret 2021/2022
HT 2021 23/8-17/12
VT 2022 10/1-31/5

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen 2022.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du inget svar från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Jenny Hed
Jenny.hed@sundbyberg.fhsk.se

Förberedande för högre studier inom beteendevetenskap och socialt arbete kanske som socionom, behandlingspedagog, polis, sjuksköterska, eller andra yrken där man möter människor. 

Temastudier som kopplar till människans livsvillkor, sociologiskt, psykologiskt, kulturellt, kriminologiskt.

Vi fokuserar på vetenskapligt skrivande, analysförmåga och att studera  människan utifrån olika perspektiv. En del av undervisningen kan komma att ske digitalt. 

Du läser också svenska, engelska, matematik, religion och naturkunskap för att få behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen. Förutom gymnasiegemensamma ämnena har du möjlighet att gå på djupet i ett antal aktuella kunskapsområden. Mycket av arbetet bygger på självständiga studier, olika skrivövningar som bl.a. ska resultera i en uppsats inom ämnena samhällskunskap och psykologi.

Målet med kursen

Målet med kursen är att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola och universitet. Du lär dig olika metoder som behövs vid vetenskapliga studier och blir väl förberedd för högskolans krav.

Ett alternativ kan också vara eftergymnasiala studier på yrkeshögskolan.

Förkunskaper

2 år allmän kurs på folkhögskola eller

2 års godkända gymnasiestudier (1 600 poäng)

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Behörigheter

Grundläggande behörighet till högskola och universitet enligt nya systemet i Gy2011. Beroende på dina förkunskaper även i:

Samhälle 2

Historia 1a2

Psykologi 1 och eventuellt Psykologi 2a

Matematik 2a/b/c

Matematik 3a/b/c

Dessutom kan du, beroende på dina förkunskaper även få

Naturkunskap 1a2

Naturkunskap 2