SchoolSoft

Kulturparaplyets projektår

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

Läsåret 2021/2022
HT 2021 23/8-17/12
VT 2022 10/1-31/5

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För material, kopiering och studiebesök betalar du som arbetar med ett filmprojekt 3500 kr per termin; du som arbetar med ett projekt inom någon annan uttrycksform (litteratur, musik, teater el. dyl.) betalar 1750 kr per termin.

Ansökan

Studierna bedrivs på heltid. Utöver det egna projektet medverkar också alla deltagare i arbetet med gemensamma redovisningar, temadagar etc.

1 mars öppnar ansökan till höstterminen 2021. Du kan söka kursen fram till 11 maj.

Kursansvarig

Magnus Carlbring
magnus.carlbring@sundbyberg.fhsk.se

Övrig info

Har du en idé till ett projekt inom kulturområdet? Film. Teater. Sång. Roman. Diktsamling. Eller något där genrer korsas och bryts? Sök vårt projektår!

Sök enskilt eller som grupp. Syftet med året är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa och färdigställa sina projekt. I kursen ingår obligatorisk handledning samt moment som kommer att ge dig kunskaper om den kreativa processen och hur ett projekt kan utvecklas.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till sökande med utbildning/erfarenhet inom sång, teater, film eller skönlitterärt skrivande. Vi ser också gärna projekt där flera av dessa konstformer samverkar.

Välkommen!

Magnus Carlbring: skrivprojekt och kursföreståndare