SchoolSoft

Vårdbiträdesutbildning – allmän kurs

Studietakt

100%

CSN-nivå

Grundläggande nivå

Kurstid

Kurstider läsåret 2020/2021
HT 24/8 - 18/12 2020
VT 4/1 - 4/6 2021

Läsåret 2021/2022
HT 2021 23/8-17/12
VT 2022 10/1-31/5

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen 2021.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på länken nedan "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Monika Isaksson
monika.isaksson@sundbyberg.fhsk.se

Svenska som andraspråk

Utbildningen är på grundläggande nivå för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg.

I utbildningen ingår praktik i hemtjänst och på äldreboende.

Efter utbildningen kan du söka arbete som omsorgspersonal, vårdbiträde, personlig assistent eller studera vidare till undersköterska.

Innehåll

  • Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, lyft-teknik och vårdens organisation.
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete.
  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället.
  • Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.
  • Tillval.
  • Praktik – praktik inom hemtjänst och äldrevård, både hösttermin och vårtermin.

Arbetsformer

Vårdbiträdesutbildningen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.

 

Röster från Vårdbiträdesutbildningen

Fartun

Varför valde du Vårdbiträdeskursen på Sundbybergs folkhögskola?

– Min kompis som gått förra året på skolan gav mig tips, han sa det är en bra skola där lärarna verkligen kämpar för eleverna.

Umer Varför ska man söka till Sundbybergs folkhögskola?

– För att dom har fantastiska lärare!

Vi frågar Monika, lärare på Vårdbiträdesutbildningen, varför ska ska jag söka till kursen?

Vad jobbar ett vårdbiträde med?

Vårdbiträden jobbar inom vård och omsorg, mest i hemtjänsten och på äldreboenden. Man hjälper äldre människor med handling, städning, hygien och lättare sjukvårdsuppgifter.

Får man jobb efter utbildningen?

Det är lätt att få jobb som vikarie och timanställd. Tyvärr är det svårare att få en fast tjänst. Många jobbar som timanställda vårdbiträden medan de fortsätter att plugga till undersköterska. För undersköterskor är arbetsmarknaden bra och man kan få en fast tjänst.

Så varför ska man plugga till vårdbiträde innan man pluggar till undersköterska?

Därför att det är det första steget in i ett arbete inom vården. Vårdbiträdes-utbildningen ger en bra grund i vårdarbete. Man får mycket kunskap och erfarenhet. När man sen pluggar till undersköterska blir det lättare att klara den utbildningen. Man får tid att bli bra på svenska och man får träna på hur det är att studera i Sverige.

Vad lär man sig på vårdbiträdes-utbildningen?

Man lär sig hur man kan hjälpa människor på ett bra sätt, hur kroppen fungerar, vanliga sjukdomar, hygien. Man får också lära sig mycket om hur samhället fungerar. Och så har vi många timmar svenska med svensklärare och vi tränar svenska med en dramalärare. I kursen ingår praktik i hemtjänst och äldreboende. Det är en rolig och omväxlande kurs! kursdeltagare