SchoolSoft

Vi söker två visstidsanställda lärare i Visuella effekter och After effects

april 9, 2018 | aktuellt

Under hösten 2018 börjar utbildningen Postproduktion för film och tv på Sundbybergs folkhögskola. Det är en ny terminslång utbildning på distans, som utökar och kompletterar det existerande filmprogrammet på skolan. Utbildningen är unik i sin bredd och innehåller fyra block: Videoredigering, Ljudmix, Visuella effekter och Färgkorrigering/Grading.

Vi söker en lärare till blocket visuella effekter.

Du som söker tjänsten skall ha lång yrkeserfarenhet inom fältet visuella effekter och behärska programmet After effects till fullo. Du skall vara en entusiastisk lärare och ha förmågan att tydligt förmedla arbetsmetoder och verktyg och ge praktisk och teoretisk förståelse för områdets möjligheter via mestadels distansstudier. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med kursansvarig lärare planera kursblockets upplägg och innehåll samt att leda undervisningen och ge deltagarna handledning. Den första träffen i undervisningsblocket sker på skolan men därefter drivs undervisning på distans vilket innebär att du som lärare kan undervisa från valfri plats.

Vi söker en lärare till blocket Färgkorrigering/Grading.

Du som söker tjänsten skall ha lång yrkeserfarenhet inom Färgkorrigering och Grading och behärska programmet Da vinci Resolve till fullo. Du skall vara en entusiastisk lärare och ha förmågan att tydligt förmedla arbetsmetoder och verktyg och ge praktisk och teoretisk förståelse för områdets möjligheter via mestadels distansstudier. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med kursansvarig lärare planera kursblockets upplägg och innehåll samt att leda undervisningen och ge deltagarna handledning. Den första träffen i undervisningsblocket sker på skolan men därefter drivs undervisning på distans vilket innebär att du som lärare kan undervisa från valfri plats.

Tjänsternas omfattning är:

Lärare i Visuella effekter och After effects:

4 veckor, 80% vilket motsvarar 32 tim inklusive undervisning och planering per vecka, varav 11 tim är direkt undervisning.

Lärare i Färgkorrigering/Grading och Da vinci Resolve

3 veckor, 80% vilket motsvarar 32 tim inklusive undervisning och planering per vecka, varav 11 tim är direkt undervisning.

Du kan läsa om kursen på http://sundbybergsfolkhogskola.se/vara-kurser/kulturparaplyet/postproduktion-for-film-och-tv/

 

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne, Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms centrum. Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort bibliotek, en ateljé för kreativa aktiviteter och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Sundbybergs folkhögskola har ca 270 deltagare. Vi är politiskt,religiöst och fackligt obundna, vår huvudman är Folkuniversitetet.

 

Vi värdesätter dokumenterade tidigare erfarenheter av att undervisa samt förmågan och viljan till utveckling och god samarbetsförmåga.  Du är välkommen att skicka din ansökan till oss så snart som möjligt och senast den 30 april 2018. Ansökan skickas till marc.harding@sundbyberg.fhsk.se

Under ansökningstiden kommer vi löpande att kalla till intervjuer.Tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Pethra Bixo Larsson, på telefon 072-2713071.