SchoolSoft

  • Sundbybergs folkhögskola

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 15 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.

Senaste nytt / Blogg

02

sep

Sök kurs till våren

2021-09-02

Intresserad av att börja studera i vår? Det finns utbildningar med platser att söka. Gå in via kurslänken och sök...

10

aug

Karantän vid hemkomst från annat land

2021-08-10

Om du besökt ett annat land innan skolstart måste du vara hemma i karantän i 7 dagar innan du...

09

aug

Rektor till Sundbybergs Folkhögskola

2021-08-09

Rektor Sundbybergs Folkhögskola Vi söker en inspirerande ledare som ser möjligheter och bidrar till att de blir verklighet. en...