Om oss

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig. Skolan har en interkulturell och skapande inriktning. Sundbybergs Folkhögskola har sina nyrenoverade lokaler i Ursvik Entré. Här finns ett skolbibliotek, en ateljé för skapande aktiviteter och en dramasal. Till Sundbybergs Folkhögskola kommer du på 30 minuter från T-Centralen. 

Kurser

Här kan du komplettera din grundskole- eller gymnasieutbildning. På folkhögskolans allmänna kurser kan du bli behörig till högskolestudier, eller lära dig mer svenska på kurser med svenska som andraspråk. Du som vill utveckla din kreativa sida väljer våra Särskilda kurser – Kulturparaplyet. Där kan du ägna ett år av ditt liv på Filmlinjen, Sång- och Teaterlinjen eller Skrivarlinjen m fl. Eller en termin med Postproduktion för film och TV eller Ett skrivande rum på distans. Efter din första termin eller läsår kan du gå vidare till Projektåret där du kan förverkliga en egen projektidé.

Kurserna har tre olika inriktningar

 • Allmän kurs på motsvarande grundskole- eller gymnasienivå är ett alternativ till Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller andra högre studier.
 • Allmän och särskild kurs kurs med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
 • Särskild kurs med estetisk och skapande inriktning inom film, skrivande och teater samt yrkesutbildning inom socialpedagogik.

 Tillgänglighet och rätt till individuellt stöd

Skolan är tillgänglig för rullstolsanvändare. Tekniska resurser finns för deltagare med dyslexi. Skolan får ekonomiskt bidrag för att stärka undervisningen för studerande med olika funktionsvariationer, det är därför viktigt att du informerar skolan om du är i behov av särskilt stöd.

Bidraget används till

 • Högre lärartäthet i vissa kurser, stödlektioner i mindre grupper
 • Tekniska hjälpmedel och/eller teckentolk
 • Datorprogram anpassade för personer med dyslexi och svårigheter i svenska språket
 • Stödpersoner

En skola med tradition

Sundbybergs Folkhögskola är en skola med lång tradition, från Stockholms Borgarskola 1836 och vidare till Stockholms Folkhögskola 1926. S:t Eriks Folkhögskola startade 1971 mitt i Stockholm. Efter diverse delningar och sammanslagningar finns nu Sundbybergs Folkhögskola sedan 1996 i Rissne, medan systerskolorna Södra Stockholms Folkhögskola finns i Botkyrka och Skarpnäcks Folkhögskola i Skarpnäck. Folkuniversitetet är vår huvudman.

Skolans huvudman

Sundbybergs Folkhögskola är en del av Stiftelsen Stockholms Folkhögskola.
I stiftelsen ingår även Södra Stockholms Folkhögskola och Skarpnäcks Folkhögskola. Skolan är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden och har Folkuniversitetet som huvudman.

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.