Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs är till för dig som inte har gått klart grundskolan eller gymnasieskolan. Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola och Komvux och är till för dig som vill förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Allmän kurs vänder sig till dig som vill komplettera din utbildning på gymnasienivå och som vill fördjupa och bredda dina kunskaper. Kursen har tre inriktningar. Vilken inriktning du läser beror på vilka förkunskaper och yrkeserfarenheter du har samt om du förbereder dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Allmänna kurser på Sundbybergs Folkhögskola: