Vi som jobbar på Sundbybergs Folkhögskola

Verksamhetsstöd

Helena Dohns

Studie-och yrkesvägledare

Marc Harding

Rektor

084453902 076-7806039

Anna Bjurvald

Verksamhetssamordnare

08-445 39 03 072-669 32 12

Teodora Abda

Ekonomiansvarig

08-4453901

Nadine Gaib

Kurator / projektledare

084453907

Karina Roloff

Kursadministratör/Bibliotekarie

08-4453904

Guzelya Magametova

Stödperson för deltagare & administration

08-4453906

Ramzi Ali

Vaktmästare/Tekniker

08-4453905

Faraj Danho

Vaktmästare

Jorge Miranda

Teknikservice och IT stöd

084453908

Allmän kurs

Jenny Hed

Lärare allmän kurs

Helene Österlund

Lärare allmän kurs och svenska som andraspråk

Annelie Bergh

Lärare allmän kurs

Jakob Svanberg

Lärare allmän kurs

Ann Lundvall

Lärare allmän kurs

Susan Alm

Lärare allmän kurs och svenska som andraspråk

Maja Godenius

Lärare allmän kurs och svenska som andraspråk

Estetiska profilkurser

Therese Stenshäll

Lärare särskild kurs

Alva Uddenberg

Lärare särskild kurs

Magnus Carlbring

Lärare särskild kurs

Niklas Djanaieff

Lärare särskild kurs

Nicklas Wedin

Lärare särskild kurs

Tone Andersen

Lärare särskild kurs

Johan Nordström

Lärare särskild kurs

Marie-Chantal Long

Lärare svenska som andraspråk och särskild kurs

Ulrika Ellemark

Lärare särskild kurs och svenska som andraspråk

Antonio Tengroth

Lärare särskild kurs

Svenska som andraspråk

Annika Castro-Nilsson

Lärare

Susann Berg

Lärare

084453900

Helene Österlund

Lärare allmän kurs och svenska som andraspråk

Kicki Johansson Wickholm

Lärare svenska som andraspråk

Monika Bjärtun Isaksson

Lärare svenska som andraspråk

Marie-Anne Seijbold

Lärare svenska som andraspråk

Susan Alm

Lärare allmän kurs och svenska som andraspråk

Maja Godenius

Lärare allmän kurs och svenska som andraspråk

Sirpa Heinonen

Lärare svenska som andraspråk

Marie-Chantal Long

Lärare svenska som andraspråk och särskild kurs

Ulrika Ellemark

Lärare särskild kurs och svenska som andraspråk

Yrkeskurser

Jeanette Andersson

Lärare socialpedagogutbildning

Projekt

Guzalay Suleimanova

Projektledare - Fast Care

Nadine Gaib

Kurator / projektledare

084453907

Susann Berg

Lärare

084453900

Johanna Hillerbrand Rune

Lärare