Fast Care of Folkbildningen

Projektet ”Fast Care of Folkbildningen” inriktar sig på att arbeta för att fler som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Innehåll?
I kursen kommer vi jobba med: kartläggning och bedömning av kompetens, hälsofrämjande insatser, språkutvecklande aktiviteter: yrkesinriktad svenska och/eller, yrkesengelska, samhällsinformation och rådgivning samt språkcafé.

För vem?
Fast Care of Folkbildningen är till för dig som är 18 år eller äldre och omfattas av EU:s massflyktingdirektiv på grund av kriget i Ukraina och har samordningsnummer eller tillfälligt personnummer. Du befinner dig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma in i arbete och bli socialt engagerad.

När?
Start: 3 oktober – 31 mars 2024
Måndag-fredag: kl. 14.40-19.20

Var?
Sundbybergs folkhögskola i Rissne, Rissneleden 110, 17457 Sundbyberg

Intresseanmälan gör du här

Skrivet 2023-09-27
Gå tillbaka