Sundbybergs folkhögskola ger ut bok om en av sina distanskurser

“Det är sprunget ur en längtan”
Ett collage av berättelser om folkhögskolekursen Ett skrivande rum
på Sundbybergs folkhögskola

Boken dokumenterar skrivarkursen Ett skrivande rum som ges på Sundbybergs folkhögskola sedan januari 2017. Alva Uddenberg är kursledare på denna distanskurs. Hon har genomfört en studie för att ta reda på vilken betydelse kursen har haft för deltagarnas skrivande, både under kursens gång och efter avslutad kurs. I boken finns en dokumentation som visar kursens innehåll, metodik och förhållningssätt till skrivande. Under våren 2022 bjöd Sundbybergs folkhögskola in till en återträff. I samband med det skrevs texter att som ingår i boken som en egen antologidel. I boken finns också fyra djupare intervjuer med deltagare från kursen, en berättelse baserad på en enkät samt avsnitt där kursledaren berättar och reflekterar.

Alva Uddenberg har arbetat som folkhögskollärare sedan 1995 och varit med och utvecklat och startat flera olika utbildningar med skönlitterärt/kreativt/skapande skrivande som fokus. Under dessa år har hon samlat erfarenheter och utvecklat såväl metodik som förhållningssätt. Våren 2017 startades Ett skrivande rum med intentionen att vända sig till den som ville utforska sitt skrivande och sin skrivprocess. När Ett skrivande rum funnits i 5 år, 10 terminer, så blev det en lämplig tidpunkt för att stanna upp och dokumentera kursen. Alva Uddenberg tilldelades ett stipendium från Stockholms Arbetareinstitutsförening för att genomföra projektet. 

Boken innehåller:

  1. Deltagarnas egna texter, poesi och kortprosa.
  2. Deltagarnas berättelse om betydelsen av skrivandet, genom enkätsvar och intervjuer.
  3. Kursledarens berättelse och reflektioner.

Projektet med att dokumentera och sammanställa boken startade den 22 april då skolan hade återträffen. Under maj och juni genomfördes intervjuer med 4 deltagare. Under juni-oktober sammanställdes och skrevs samtliga delar av boken. I oktober/november trycktes boken. Den 14 december släpptes boken.

Kontaktuppgifter för mer information om boken och kursen hör av dig till:
alva.uddenberg@sundbyberg.fhsk.se

Skrivet 2023-04-11
Gå tillbaka