Vård- och Barnomsorgskurserna – nästan alla får jobb efter avslutad utbildning.

Sundbybergs folkhögskolas deltagare på Vård- och Barnomsorgskurserna går nu ut på praktik – nästan alla får jobb efter avslutad utbildning.

Den här veckan påbörjar Sundbybergs folkhögskolas deltagare på Vårdbiträdesutbildningen och Barnomsorgsutbildningen sin tre veckor långa praktik i kommunens verksamheter.
Detta är ett mycket viktigt och uppskattat moment i de ettåriga yrkesinriktade utbildningarna. Efter avslutad utbildning går en hög andel av våra deltagare vidare till att studera till undersköterska, barnskötare eller till jobb inom kommunens verksamheter. Sundbybergs folkhögskolas yrkesförberedande kurser är därmed ett viktigt bidrag till kommunens kompetensförsörjning.

Det är stor personalbrist inom äldrevården, både inom hemtjänst och på äldreboenden och likaså inom barnomsorgen. Man vet idag att bristen kommer att bestå och sannolikt bli större. Verksamheterna har stora behov av nyrekrytering av utbildad personal. 

Sundbybergs folkhögskola har sedan åtta år tillbaka en ettårig vårdbiträdesutbildning med inriktning mot äldrevård samt en ettårig Barnomsorgsutbildning. De vänder sig till utlandsfödda deltagare som vill och är lämpliga att arbeta med äldre eller med barn. Tanken är att Vårdbiträdesutbildningen /Barnomsorgsutbildningen och arbetet som vårdbiträde eller som vikarie i barnomsorgen blir ett första steg, så att man sedan kan gå vidare och fullfölja en utbildning till undersköterska/barnskötare.

I utbildningen ingår två praktikperioder i hemtjänst och på äldreboende, respektive på förskoleavdelning för de yngre och de äldre barnen, och det är de viktigaste bitarna i kursen. 

“På praktiken får eleverna omsätta teoretisk kunskap och utveckla sin yrkesroll på ett sätt som man inte kan göra med enbart klassrumsundervisning. Eleverna får möta verkligheten och prata svenska. Självförtroendet växer och också tilltron till att man kan bli en del av det svenska samhället där man utför ett viktigt arbete och försörjer sig själv. Vi har haft de här kurserna i åtta år nu och ser att detta fungerar.” säger Monika Bjärtun Isaksson, vårdlärare.

För arbetsgivarna innebär praktiken att man kan rekrytera duktiga elever till timvikarier. Många av eleverna från Sundbybergs folkhögskola arbetar nu på både äldreboenden och inom hemtjänst samt på förskolor där de gjort praktik i Sundbybergs kommun; ett riktigt “win-win”.

Kontaktperson: Marc Harding, Rektor
Tel: 0767806039
E-mail: marc.harding@sundbyberg.fhsk.se
Läs mer om Sundbybergs folkhögskola och våra kurser: https://sundbybergsfolkhogskola.se/

Skrivet 2023-03-15
Gå tillbaka