Samhälle och psykologi

Förberedande för högre studier inom beteendevetenskap och socialt arbete kanske som socionom, behandlingspedagog, polis, sjuksköterska, eller andra yrken där man möter människor.

Kursinfo

Studietakt

100%

CSN-nivå

Motsvarande gymnasienivå. Berättigad till CSN 100%

Kurstid

Läsåret 2023/2024

  • HT 21/8 – 20/12 2023
  • VT 10/1 – 31/5 2024

Läsåret 2024/2025

  • HT 21/8 – 20/12 2024
  • VT  8/1 – 30/5 2025

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2500 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-4453900.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen. 1 oktober öppnar ansökan till vårterminen.

För att göra din ansökan klicka på ”ansök” och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor.

Du måste bifoga betygskopior från tidigare studier i din ansökan.

Får du inget svar att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-44539000 eller info@sundbyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Jenny Hed

Lärare allmän kurs

Temastudier som kopplar till människans livsvillkor, sociologiskt, psykologiskt och kulturellt. I våra teman läser vi bland annat om om kriminologi, psykisk hälsa och ohälsa, existentiella frågor, barndomens betydelse, religionspsykologi med flera. 

Vi fokuserar på vetenskapligt skrivande, analysförmåga och att studera  människan utifrån olika perspektiv.

Du läser också svenska, engelska, matematik, religion och naturkunskap för att få behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen. Förutom gymnasiegemensamma ämnena har du möjlighet att gå på djupet i ett antal aktuella kunskapsområden. Mycket av arbetet bygger på självständiga studier, olika skrivövningar som bl.a. ska resultera i en uppsats inom ämnena samhällskunskap och psykologi.

Målet med kursen

Målet med kursen är att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola och universitet. Du lär dig olika metoder som behövs vid vetenskapliga studier och blir väl förberedd för högskolans krav.

Ett alternativ kan också vara eftergymnasiala studier på yrkeshögskolan.

Förkunskaper

  • 2 år allmän kurs på folkhögskola eller
  • 2 års godkända gymnasiestudier
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Behörigheter

Kursen kan ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Beroende på dina förkunskaper även särskilda behörigheter i vissa ämnen.