Kultur och samhälle

En kurs för dig som är intresserad av kultur, historia och samhällsfrågor.

Kursinfo

Studietakt

100%

CSN-nivå

Motsvarande gymnasienivå. Berättigad till CSN 100%

Kurstid

Läsåret 2023/2024

  • HT 21/8 – 20/12 2023
  • VT 10/1 – 31/5 2024

Läsåret 2024/2025

  • HT 21/8 – 20/12 2024
  • VT  8/1 – 30/5 2025

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2500 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-4453900.

Ansökan

1 mars öppnar ansökan till höstterminen. 1 oktober öppnar ansökan till vårterminen.

För att göra din ansökan klicka på ”ansök” och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor.

Du måste bifoga betygskopior från tidigare studier i din ansökan.

Får du inget svar att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-44539000 eller info@sundbyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Annelie Bergh

Lärare allmän kurs

Du vill förstå människors livsvillkor genom historien och runt om i världen. 

Vi arbetar tematiskt och läser om olika epokers kultur- och idéhistoria från antiken till idag, samtida kulturuttryck, om olika världsbilder, kolonialism och mänskliga rättigheternas historia. 

Vi har mycket diskussioner och varierar olika sätt att redovisa kunskaper på såsom skriva reportage, skapa en podd, muntliga presentationer, skriva vetenskaplig text. 

Utöver undervisning i klassrummet gör vi studiebesök, går på teater och utställningar samt lyssnar på intressanta inbjudna gäster som kopplas till våra teman. 

Du läser också svenska, engelska, matematik, religion och naturkunskap för att få behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen. 

Målet med kursen

Målet med kursen är att du har utvecklat kunskaper om kultur- och samhällsfrågor. Tränat i att arbeta självständigt, utvecklat din analysförmåga, fått kunskaper om hur du är källkritisk. 

Du kompletterar din utbildning på gymnasienivå och kan uppnå grundläggande behörighet för högskola och universitet. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan och universitetet. 

Ett alternativ kan också vara eftergymnasiala studier på yrkeshögskolan.

Förkunskaper

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 

Ca 1 års godkända studier på gymnasienivå.