Fast Care of Folkbildningen

Projektet ”Fast Care of Folkbildningen” inriktar sig på att arbeta för att fler kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Innehåll?
I kursen kommer vi jobba med: kartläggning och bedömning av kompetens, praktik och komplettering av yrkeskunskaper, hälsofrämjande insatser, språkutvecklande insatser i svenska och engelska (yrkessvenska och yrkesengelska), samhällsinformation och rådgivning samt språkcafé.

För vem?
Målgruppen för ” Fast Care of Folkbildningen” är kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Målgruppen i projektet omfattar personer som fyllt 15 år, men majoriteten av insatserna kommer att erbjudas målgruppen 18–65 år eftersom fokus är på arbetsmarknad och samhällsvägledning.

När?
Start: 1 oktober – 31 mars 2024
Måndag-fredag: kl. 14.40-19.20

Var?
Sundbybergs folkhögskola i Rissne, Kasernvägen 1